Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

1. Trình bày bài viết:
- Bài viết phải gõ tiếng Việt có dấu, viết hoa, chấm câu theo đúng quy tắc, chuẩn mực ngôn ngữ Tiếng Việt (không dùng biến thể ngôn ngữ trên mạng, ngôn ngữ teen, không viết tắt, dùng những kí hiệu không phù hợp).
- Tên bài viết cần thể hiện nội dung bài viết.
2. Nội dung đăng tải:
- Bài viết, bình luận phải có nội dung phù hợp với Diễn đàn, không đưa những nội dung kích động tôn giáo, chính trị, những nội dung thiếu lành mạnh hay ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, những nội dung có tính chất quảng cáo.
- Nguồn gốc bài viết, hình ảnh minh hoạ do thành viên đăng bài chịu trách nhiệm về mặt bản quyền. Ghi chú đầy đủ nguồn khi trích dẫn hay sử dụng bài viết của người khác.
- Chữ ký‎ cuối bài viết có thể dùng tên thật hay bút danh. Tuy nhiên, tránh sử dụng bút danh là tên, hay gợi đến tên của các lãnh tụ Việt Nam hay thế giới, bút danh có ý nghĩa tiêu cực.
- Bài viết, bình luận không được có nội dung yêu cầu hoặc đề nghị các thành viên khác để lại thông tin cá nhân trong mọi trường hợp.
3. Quy định chung;
- Sử dụng diễn đàn đúng mục đích, tôn chỉ đề ra, không lợi dụng diễn đàn để thực hiện hành vi trục lợi cá nhân hoặc với mục đích xấu.
- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp một cách văn minh, văn hoá; không công kích, “ném đá”, chửi thề, cãi lộn.
- Không spam icon quá nhiều.
4. Hình thức xử lý
- Những bài viết hay ‎bình luận không phù hợp với nội dung diễn đàn sẽ bị xoá mà không cần báo trước.
- Đối với thành viên đưa tài liệu lên mà không có bất cứ mô tả nào về tài liệu cũng sẽ bị xóa và không thông báo trước.
- Những bài viết không có dấu, tiêu đề không rõ ràng cũng bị xóa mà không thông báo trước đồng thời thành viên cũng bị cảnh cáo.
- Thành viên cố tình đưa bài viết, tài liệu của người khác lên diễn đàn sẽ bị xóa bài viết vi phạm , cảnh cáo và có thể khóa nick vĩnh viễn.
- Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm với các quy định ở mục 1,2,3 thành viên sẽ bị cấm truy cập từ 1 ngày đến vĩnh viễn.

Nội quy này có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung mà không báo trước. Thành viên khi viết bài cần tham khảo Nội quy mới nhất để thực hiện.

--------------------------------------------
Ban quản trị forum Minh Long I